Cách Đổi Mật Khẩu Máy Tính Win Xp

Cách #1: Đổi password đăng nhtràn lên Windows lúc bị quênCách #2: Phá password đăng nhtràn lên Windows lúc quên

Quý Khách vẫn khi nào bị quên password đăng nhtràn lên Windows và cảm giác bị bất lực chưa?