CÂU YÊU CẦU TRONG TIẾNG ANH

Lớp 1-2-3

Lớp 1

Lớp 2

Vở bài tập

Lớp 3

Vở bài tập

Đề kiểm tra

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vnghỉ ngơi bài xích tập

Đề kiểm tra

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vnghỉ ngơi bài tập

Đề kiểm tra

Lớp 6

Sách giáo khoa

Sách/Vngơi nghỉ bài bác tập

Đề kiểm tra

Chuim đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vsinh sống bài bác tập

Đề kiểm tra

Chuim đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vnghỉ ngơi bài bác tập

Đề kiểm tra

Chuim đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vngơi nghỉ bài xích tập

Đề kiểm tra

Chuim đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vsinh hoạt bài tập

Đề kiểm tra

Chuim đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vlàm việc bài bác tập

Đề kiểm tra

Chulặng đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vsinh hoạt bài xích tập

Đề kiểm tra

Chuim đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp Tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cửa hàng dữ liệu


*

136 chủ đề Ngữ pháp Tiếng AnhĐộng từ kngày tiết thiếu hụt trong giờ AnhMột số bài Ngữ pháp giờ Anh khácTài liệu tiếng Anh tmê say khảo
Lời yêu cầu, Lời mời, lời ý kiến đề xuất vào giờ đồng hồ Anh
Trang trước
Trang sau

Lời những hiểu biết, Lời mời, lời kiến nghị trong giờ Anh

Tải xuống

*

1. Các cấu tạo mời với đáp lại lời mời

a. Lời mời trang trọng

I would like to invite you lớn …………

Eg: I would lượt thích lớn invite you to a reception next Sunday at my trang chính.

Bạn đang xem: Câu Yêu Cầu Trong Tiếng Anh

(Tôi mong mỏi mời bạn mang lại tham dự các buổi tiệc tiếp đãi vào Chủ nhật tới tận nơi tôi.)

Would you care khổng lồ ………………

Eg: Would you care lớn join us for dessert & coffee?

(quý khách hàng có muốn ăn tcầm cố mồm với cà phê với Shop chúng tôi không?)

I was wondering if you"d lượt thích to lớn ………

Eg: I was wondering if you"d like khổng lồ go to the pool on Saturday.

(Tôi đang từ hỏi liệu các bạn vẫn muốn đi cho hồ tập bơi vào vật dụng Bảy không.)

b. Lời mời thân mật

Can you/ we ……………?

Eg: Can you meet me at the thể hình after class for some basketball?

(Quý Khách rất có thể chạm mặt tôi nghỉ ngơi phòng rèn luyện thể dục sau giờ đồng hồ học tập để chơi bóng rổ không?)

How about/ What about ……….?

Eg: How about a quiông xã game of pool before we go home?

(Làm một trận bi-a gấp rút trước khi bọn họ về đơn vị không?)

Will you ………………..?

Eg: Will you come over tomorrow night & watch the game with us?

(Quý khách hàng sẽ tới vào buổi tối mai với coi trận chiến với chúng tôi chứ?)

Why don’t you/ we …………….?

Eg: Why don"t you jog with me this afternoon?

(Tại sao bạn không chạy cỗ với tôi chiều ni nhỉ?)

Why not …………………?

Eg: Why not jog with me this afternoon?

(Sao không chạy cỗ cùng với tôi chiều ni nhỉ?)

Would you like + to V ……?

Eg: Would you like to lớn go out with me?

(Quý khách hàng muốn đi chơi với mình không?)

c. Đáp lại lời mời

Chấp dìm lời mờiTừ căn năn lời mời

- Thanks/ Thank you. I’d love sầu to lớn.

- It’s a good idea.

- Yes, please.

- All right.

…………

- No, thanks.

- Another time perhaps.

- Sorry, I’m busy.

………………

2. Các cấu tạo giới thiệu đòi hỏi, đề xuất và vấn đáp đề nghị

a. Yêu cầu fan khác làm những gì đến mình

Can + S + Vinf …, please?

Can you show me your pholớn album, please?

(Quý Khách rất có thể mang đến tôi coi bộ hình ảnh được không?)

Could + S + Vinf ………., please?

Could you open the door for me, please?

(Làm ơn bạn có thể Open góp tôi được không?)

Will + S + Vinf …, please?

Will you help me with my homework, please?

(Làm ơn giúp tôi có tác dụng bài bác tập nhé?)

Would/ Do you mind + verb-ing…?

Would you mind opening the door for me?

(Bạn có phiền Open góp tôi không?)

b. Xin phxay ai đó làm việc gì

Do you mind + if + clause?

Do you mind if I smoke?

(Anh có phiền không ví như tôi hút thuốc?)

May + S + Vinf ……, please?

May I borrow your pen?

(Tôi có thể mượn bút bạn không?)

c. Trả cần phải có, đề nghị

Chấp nhậnTừ chối

- Sure here you are

- Okey.

- Yes, of course.

- Yes, that"s fine.

- Certainly.

………………

- I"m afraid I can"t.

- Sorry, but …………

……………

3. các bài tập luyện lời mời, yên cầu, đề nghị

Exercise 1. Chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống

0. Would you lượt thích _______ with me tonight?

a. lớn go outb. going outc. go out

1. Would you like ______ over for dinner tonight?

a. khổng lồ comeb. comingc. come to

2. ______ you get to lớn my office for coffee tomorrow afternoon?

a. Wouldb. Willc. Shall

3. Would you like ______ a volleyball game with us? We have sầu an extra ticket.

a. go tob. khổng lồ go toc. khổng lồ go

4. Our family is going to lớn the beach this summer. ______ you lượt thích lớn join us?

a. Willb. Why don’tc. Would

5. It’s so hot. Will you ______ và get a cold drink with us?

a. go outb. khổng lồ go outc. going out

Hiển thị đáp án

Exercise 2. Viết lại câu cùng với nghĩa tương tự như, sử dụng từ gợi ý

0. Let’s go lớn the zoo this weekend.

What about going khổng lồ the zoo this weekend?

1. Let’s have sầu a night tiệc nhỏ on Sunday

> Shall

2. How about going to play football with us?

> Why

3. Would you like khổng lồ go to lớn the movies tomorrow?

> Let’s

4. Shall we get up early lớn enjoy sunrise on the beach?

> How

5. Why don’t we go out to have sầu dinner?

> How about

Hiển thị đáp án

1. Shall we have a night buổi tiệc ngọt on Sunday?

2. Why don’t you go to play basketball with us?

3. Let’s go lớn the movies tomorrow.

Xem thêm: Quan Hệ Sau Khi Có Kinh Có Thai Không ? Quan Hệ Sau Ngày Đèn Đỏ Có Thai Không

4. How about getting up early to lớn enjoy sunrise on the beach?

5. How about going out khổng lồ have dinner?


Exercise 3. Tìm và sửa lỗi không nên trong những câu dưới đây

0. How about go out to have dinner?

Go > going

1. Why don’t we camping at this zoo?

2. What about take a vacation in Ha long?

3. Shall she have an abroad trip in this Spring?

4. How about lớn lose some weights?

5. Let’s traveling abroad this summer holiday.

Hiển thị đáp án

Exercise 4. Chia hễ tự trong ngoặc thành dạng đúng.

0. She tells me to help (help) her with her homework.

1. No _______(take) away.

2. Do not ______ (stand) next khổng lồ me!

3. ____________(Shut) up!

4. Could you please __________(bring) me a cup of coffee?

5. Will you ______ (not/treat) me?

Hiển thị đáp án

Exercise 5. Chọn lời giải đúng.

0. He told her not_______his mother his secret.

A. tellB. toldC. to tell

1. No _____

A. smokeB. to smokeC. smoking

2. Don’t______ it.

A. touchB. to lớn touchC. touching

3. Will you______a coffee please?

A. madeB. khổng lồ makeC. make

4. Do________quiet!

A. beB. to beC. being

5. She asked me _______ the report

A. writeB. to writeC. wrote

Hiển thị đáp án

Exercise 6. Read the situation và write a question using the word in brackets.

0. You want to borrow your friend"s camera. What bởi you say khổng lồ him?

(think) Do you think I could borrow your camera?

1. You"ve written a letter in English. Before you sover it, you want a frikết thúc khổng lồ check it for you. What bởi vì you ask?

(think) .............................

2. You want to leave work early. What do you ask your boss?

(mind) .............................

3. The woman in the next room is playing music. It"s very loud. You want her to lớn turn it down. What vị you say khổng lồ her?

(think) .............................

4. You"re on a train. The window is open & you"re feeling cold. You"d like to cthua kém it but first you ask the woman next to you.

(OK) .............................

5. You"re still on the train. The woman next khổng lồ you has finished reading her newspapers và you"d like to have a look at it. You ask her:

(think) .............................

Hiển thị đáp án

1. Do you think you could kiểm tra this letter.

2. Do you mind if I leave sầu work early?

3. Do you think you could turn the music down? / .... turn it down?

4. Is it OK if I cthảm bại the window?

5. Do you think I could have I could have a look at your newspaper?


Tải xuống


Đã gồm ứng dụng VietJaông xã trên điện thoại thông minh, giải bài xích tập SGK, SBT Soạn vnạp năng lượng, Vnạp năng lượng chủng loại, Thi online, Bài giảng....miễn chi phí. Tải ngay lập tức áp dụng trên Android cùng iOS.

*

*

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.nfnagradi.net/ nhằm liên tục theo dõi và quan sát các loạt bài tiên tiến nhất về ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Pythuôn,Database,di động.... tiên tiến nhất của Shop chúng tôi.