Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng


TẬP. ĐOÀN CÔNG NGHIỆPhường. THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆPhường MỎ VIỆT BẮC - TKV

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG - VVMI


*
*
*
*
*
*

Cửa Hàng chúng tôi hạch toán tài chính tự do cùng tất cả bảng cân đối kế toán thù riêng, được lập những quỹ theo hình thức của Luậtcông ty chúng tôi với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cùng với vốn điều lệ là 10.197.000.000 đồng (Mười tỷ, một trăm chín mươi bảy triệu đồng). Tổng khoản vốn điều lệ được phân thành 1.097.000 cổ phần với mệnh giá bán 10.000 đồng/CP.Gồm:
Đến tháng 7/1987 xí nghiệp xây đính thêm Đông Anh lại đón nhận thêm Công trường xây gắn thêm I Đồng giao, số lượng Cán bộ công nhân viên tăng lên đến mức 561 fan. Với ý thức dám suy nghĩ dám làm cho, nhà máy sẽ mở ra các ngành nghề marketing, bao gồm xây gắn thêm những công trình xây dựng công nghiệp với dân dụng, chế tạo vật tư gây ra, SX than tổ ong, may bảo hộ lao động…, tuy nhiên cùng với số cán bộ công nhân viên chức thừa đông cần không đủ câu hỏi có tác dụng, đời sống CBCNV tạm thời có rất nhiều khó khăn.

Bạn đang xem: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng


Ngày 23 tháng 3 năm 1999 sáp nhập thêm một phần của Xí nghiệp vật tư tạo ra và xây thêm Bắc Thái trực ở trong Cửa Hàng chúng tôi than trong nước.
Xí nghiệp Xây dựng công nghiệp và dân dụng TP Hà Nội được CP hóa theo Quyết định số 08/2000/QĐ-Bcông nhân ngày 23 tháng 02 năm 2000 thànhCông ty cổ phần Xây gắn thêm Đông Anhtrực thuộcTổng cửa hàng than nước ta.

Xem thêm: Dạy Cách Trang Điểm Tự Nhiên


Đại hội đồng cổ đông họp ngày 26 tháng 3 năm 2005 sẽ tuyệt nhất trí thay tên Cửa Hàng chúng tôi cổ phần xây lắp Đông Anh thànhcông ty chúng tôi CP Đầu tư cùng Xây dựng Than nội địatrực thuộc Công ty than nội địa.
Đại hội đồng người đóng cổ phần họp ngày 30 tháng 3 năm 2009 vẫn độc nhất vô nhị trí thay tên cửa hàng CP Đầu tứ và Xây dựng than nội địa thànhcửa hàng cổ phần Đầu tứ cùng Xây dựng - VVMItrực thuộc Shop chúng tôi Công nghiệp mỏ Việt Bắc - TKV (Nay là Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc - Vinacomin).