Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Cát Linh

Lưu ý : Đăng ký kết thông tin tài khoản bạn sẽ chỉ là thành viên cá nhân. Để tăng cấp hội viên, vui tươi contact với chúng tôi

Bạn đang xem: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Cát Linh

*

*

*
*
4185

CÔNG TY CPhường. ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁT LINH

*

Xem thêm: Cảnh Báo Tình Trạng Bọ Xít Hút Máu Người Gây Bệnh Gì ? Bọ Xít Hút Máu Người Gây Chứng Bệnh Gì

Tổng tài sản(Tỷ VND)
A10 (Dưới 100 tỷ) A9 (100 - 200 tỷ) A8 (200 - 400 tỷ) A7 (400 - 600 tỷ) A6 (600 - 800 tỷ)
A5 (800 - 1000 tỷ) A4 (1000 - 1500 tỷ) A3 (1500 - 2000 tỷ) A2 (2000 - 2500 tỷ) A1 (Trên 2500 tỷ)
Vốn công ty sơ hữu
E10 (Dưới 100 tỷ) E9 (100 - 200 tỷ) E8 (200 - 400 tỷ) E7 (400 - 600 tỷ) E6 (600 - 800 tỷ)
E5 (800 - 1000 tỷ) E4 (1000 - 1500 tỷ) E3 (1500 - 2000 tỷ) E2 (2000 - 2500 tỷ) E1 (Trên 2500 tỷ)

Doanh Thu (tỷ VNĐ)
R10 (Dưới 100 tỷ) R9 (100 - 200 tỷ) R8 (200 - 400 tỷ) R7 (400 - 600 tỷ) R6 (600 - 800 tỷ)
R5 (800 - 1000 tỷ) R4 (1000 - 1500 tỷ) R3 (1500 - 2000 tỷ) R2 (2000 - 2500 tỷ) R1 (Trên 2500 tỷ)
Số lượng nhân viên
L10 (Dưới 100 người) L9 (100 - 200 người) L8 (200 - 400 người) L7 (400 - 600 người) L6 (600 - 800 người)
L5 (800 - 1000 người) L4 (1000 - 1500 người) L3 (1500 - 2000 người) L2 (2000 - 2500 người) L1 (Trên 2500 người)

Tỷ suất ROI bên trên tổng tài sản
Bottom 25% 25%-m m-25% Top 25%
Tỷ suất ROI trên vốn chủ thiết lập
*

Tên Doanh nghiệp: Shop chúng tôi cổ phần Báo cáo Đánh giá chỉ cả nước (Vietnam Report JSC)

Người chịu trách rưới nhiệm quản lí nội dung: Vũ Đăng Vinh