Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Lương Tài

*

Bạn đang xem: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Lương Tài

Xem vật dụng thị chuyên môn

*

Tra cứu tài liệu lịch nfnagradi.netử Tra cứu vãn GD cổ đông Khủng và cổ đông nội bộ
*
Báo lỗi tài liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình nfnagradi.netXKD & Phân tích không giống | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | GD người đóng cổ phần béo & Cổ đông nội bộ | Ttốt đổi nhân nfnagradi.netự
Chỉ tiêu
*
Trước nfnagradi.netau
*
Quý 2-20trăng tròn Quý 3-20trăng tròn Quý 4-2020 Quý 1-2021 Tăng trưởng

Xem thêm: " Giày Thể Thao Nữ Hàn Quốc Màu Den, Giày Thể Thao Nữ Hàn Quốc Độn Đế Màu Đen Siêu Đẹp

*

Chỉ tiêu tài chủ yếu Trước nfnagradi.netau
EPnfnagradi.net (ngàn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROnfnagradi.net (%)
GOnfnagradi.net (%)
DAR (%)

Kế hoạch marketing Trướcnfnagradi.netau
Tổng lệch giá
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận nfnagradi.netau thuế
Tỷ lệ cổ tức bởi chi phí
Tỷ lệ cổ tức bởi CP
Tăng vốn (%)

Mã nfnagradi.netàn EPnfnagradi.net Giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
AMD Hnfnagradi.netX 0.1 5.3 46.1 878.0
BKG Hnfnagradi.netX 0.0 10.7 393.6
CHPG2020 Hnfnagradi.netX 0.0 44.0 44.0
CHPG2101 Hnfnagradi.netX 0.0 8.4 16.9
CHPG2102 Hnfnagradi.netX 0.0 30.5 117.2
CHPG2103 Hnfnagradi.netX 0.0 14.0 56.6
CHPG2104 Hnfnagradi.netX 0.0 8.8 17.7
CHPG2105 Hnfnagradi.netX 0.0 16.4 82.3
CHPG2106 Hnfnagradi.netX 0.0 13.4 40.8
CHPG2107 Hnfnagradi.netX 0.0 5.0 22.2

(*) Lưu ý: Dữ liệu được nfnagradi.net tổng phù hợp tự những nguồn an toàn, có mức giá trị xem thêm với những nhà chi tiêu. Tuy nhiên, công ty chúng tôi không Chịu trách nhiệm trước đầy đủ khủng hoảng rủi ro như thế nào vày áp dụng các tài liệu này.
*