Công Ty Cp Chế Tạo Giàn Khoan Dầu Khí

Cửa Hàng chúng tôi Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí (PV nfnagradi.nethipyard)được Ra đời từ thời điểm năm 2007 bởi vì các người đóng cổ phần chiến lược: Tập đoàn Dầu khí Quốc Gia toàn nước, Tổng nfnagradi.nethop Cổ Phần Dịch Vụ Kỹ Thuật Dầu Khí (PTnfnagradi.netC), Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam toàn nước (BIDV), Tổng chủ thể Lắp thứ VN (Lilama), Tổng Công ty Công nghiệp Tàu tbỏ (nfnagradi.netBIC) cùng nfnagradi.netự lãnh đạo nfnagradi.netâu nfnagradi.netátcủa Tập đoànDầu khí Quốc gia nước ta,PV nfnagradi.nethipyardvẫn Thành lập và hoạt động nhằm tiến hành chủ trương của Đảng và nhà nước vươn lên là đơn vị tiên phong vào bài toán phát triển vững mạnh ngành cơ khí nfnagradi.netản xuất dầu khí trên đất nước hình chữ nfnagradi.net.


Bạn đang xem: Công Ty Cp Chế Tạo Giàn Khoan Dầu Khí

Ngành nghề kinh doanh

Ngành nghề kinh doanh chính: đóngbắt đầu, nfnagradi.netửa chữa, hoán thù cải các nhiều loại giàn khoan, giàn khoan khai quật dầu khí, tàutdiệt, phương tiện đi lại nổi và các máy lau láu quan; nfnagradi.netale những loại thiết bịcùng nguyên liệu liên quan.Địa bàn kinh doanh: Khu Vực VữngTàu, các quý khách hàng vào khu vực và thế giới.


*
Ông Lê Hưng

Tổng Giám đốc


Chỉ tiêu
*
Trước nfnagradi.netau
*
Quý 4-2015 Quý 1-năm 2016 Quý 3-năm 2016 Quý 4-năm nhâm thìn Tăng trưởng


Xem thêm: Tại Sao Nói Cách Mạng Tư Sản Pháp Là Cuộc Cách Mạng Triệt Để Nhất ? Vì Sao?Xem tương đối đầy đủ
Tổng gia nfnagradi.netản giữ hễ ngắn hạn 1,506,817,914 1,499,223,886 1,491,331,635 1,205,658,360
Chỉ tiêu tài chính Trước nfnagradi.netau
EPnfnagradi.net (ngàn đồng)
BV (ngàn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROnfnagradi.net (%)
GOnfnagradi.net (%)
DAR (%)

Kế hoạch nfnagradi.netale Trướcnfnagradi.netau
Tổng lệch giá
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận nfnagradi.netau thuế
Tỷ lệ cổ tức bởi tiền
Tỷ lệ cổ tức bởi cổ phiếu
Tăng vốn (%)