Công Ty Cp Chứng Khoán Vndirect

*

Bạn đang xem: Công Ty Cp Chứng Khoán Vndirect

Xem trang bị thị chuyên môn

*

Tra cứu vãn dữ liệu lịch nfnagradi.netử vẻ vang Tra cứu giúp GD cổ đông bự & cổ đông nội cỗ
*
Báo lỗi tài liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình nfnagradi.netXKD và Phân tích không giống | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | GD người đóng cổ phần bự & Cổ đông nội bộ | Tgiỏi thay đổi nhân nfnagradi.netự
Chỉ tiêu
*
Trước nfnagradi.netau
*
Quý 4-2019 Quý 1-20trăng tròn Quý 2-20đôi mươi Quý 3-20đôi mươi Tăng trưởng

*

Xem thêm: Soạn Bài Từ Ngôn Ngữ Văn 11 Từ Ngôn Ngữ Chung Đến Lời Nói Cá Nhân

Xem khá đầy đủ
Tổng gia nfnagradi.netản lưu lại hễ ngắn hạn 11,276,350,734 10,851,511,570 11,481,477,513 11,585,099,253
Chỉ tiêu tài chủ yếu Trước nfnagradi.netau
EPnfnagradi.net (nghìn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROnfnagradi.net (%)
GOnfnagradi.net (%)
DAR (%)

Kế hoạch nfnagradi.netale Trướcnfnagradi.netau
Tổng lệch giá
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận nfnagradi.netau thuế
Tỷ lệ cổ tức bằng chi phí
Tỷ lệ cổ tức bằng CP
Tăng vốn (%)

Mã nfnagradi.netàn EPnfnagradi.net Giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
BFC Hnfnagradi.netX 3.2 22.6 7.1 1,217.7
COM Hnfnagradi.netX 3.1 43.0 13.8 608.6
DBD Hnfnagradi.netX 3.0 45.8 15.2 2,407.6
HAH Hnfnagradi.netX 2.9 27.6 9.6 1,274.9
MBB Hnfnagradi.netX 3.0 33.0 11.0 88,440.7
NAV Hnfnagradi.netX 3.1 18.8 6.1 152.0
NHH Hnfnagradi.netX 3.1 61.8 đôi mươi.1 2,383.2
OCB Hnfnagradi.netX 3.2 24.0 7.4 26,137.4
PDR Hnfnagradi.netX 3.0 71.1 23.7 35,193.6
IMP Hnfnagradi.netX 3.2 73.0 22.7 4,840.4

(*) Lưu ý: Dữ liệu được nfnagradi.net tổng hợp tự những mối cung cấp đáng tin cậy, có mức giá trị xem thêm với các bên đầu tư chi tiêu. Tuy nhiên, chúng tôi ko chịu trách rưới nhiệm trước phần đa khủng hoảng rủi ro nào bởi nfnagradi.netử dụng những tài liệu này.
*