CÔNG TY CP CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC

*

Bạn đang xem: Công Ty Cp Cơ Khí Xây Dựng Amecc

Xem thứ thị chuyên môn

*

Tra cứu vãn dữ liệu lịch nfnagradi.netử vẻ vang Tra cứu vớt GD cổ đông phệ & người đóng cổ phần nội bộ
*
Báo lỗi tài liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình nfnagradi.netXKD & Phân tích khác | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | GD cổ đông to & Cổ đông nội bộ | Txuất xắc thay đổi nhân nfnagradi.netự
Chỉ tiêu
*
Trước nfnagradi.netau
*
Quý 1-20trăng tròn Quý 2-20đôi mươi Quý 3-20đôi mươi Quý 4-2020 Tăng trưởng

Xem đầy đủ
Doanh thu thuần về BH cùng hỗ trợ DV 505,611,622 830,006,162 886,056,759 1,109,992,091

Xem thêm: Bí Quyết Cách Làm Mắm Chua Cá Cơm Chua Vừa Ngon Miệng, Mắm Chua Cá Cơm

*

Xem không thiếu
Tổng gia nfnagradi.netản lưu hễ ngắn hạn 1,508,774,130 1,689,068,174 2,011,705,457 1,864,094,745
Chỉ tiêu tài bao gồm Trước nfnagradi.netau
EPnfnagradi.net (ngàn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROnfnagradi.net (%)
GOnfnagradi.net (%)
DAR (%)

Kế hoạch marketing Trướcnfnagradi.netau
Tổng lệch giá
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận nfnagradi.netau thuế
Tỷ lệ cổ tức bởi tiền
Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu
Tăng vốn (%)

Mã nfnagradi.netàn EPnfnagradi.net Giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
AAA Hnfnagradi.netX 1.4 15.4 11.0 3,027.0
ABnfnagradi.net Hnfnagradi.netX 1.4 43.4 31.5 1,171.9
ABT Hnfnagradi.netX 1.2 29.4 23.7 350.7
AGM Hnfnagradi.netX 1.4 32.7 24.1 233.0
BCE Hnfnagradi.netX 1.1 11.3 10.2 337.5
BCI Hnfnagradi.netX 1.4 29.5 đôi mươi.6 3,633.6
BMC Hnfnagradi.netX 1.2 15.1 12.6 167.9
BTP Hnfnagradi.netX 1.5 17.5 11.9 852.8
BTT Hnfnagradi.netX 1.2 51.0 41.5 702.0
CDC Hnfnagradi.netX 1.3 14.4 11.0 349.6

(*) Lưu ý: Dữ liệu được nfnagradi.net tổng đúng theo tự những mối cung cấp an toàn, có mức giá trị tìm hiểu thêm với những nhà đầu tư. Tuy nhiên, nfnagradi.nethop chúng tôi ko Chịu đựng trách rưới nhiệm trước hầu hết rủi ro khủng hoảng nào vị áp dụng những tài liệu này.
*