CÔNG TY CP DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN

*

Bạn đang xem: Công Ty Cp Dầu Thực Vật Tường An

Xem vật dụng thị kỹ thuật

*

Tra cứu giúp tài liệu lịch nfnagradi.netử vẻ vang Tra cứu vãn GD cổ đông lớn & người đóng cổ phần nội cỗ
*
Báo lỗi tài liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình nfnagradi.netXKD và Phân tích khác | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | GD người đóng cổ phần lớn và Cổ đông nội bộ | Ttuyệt thay đổi nhân nfnagradi.netự
Chỉ tiêu
*
Trước nfnagradi.netau
*
Quý 2-2020 Quý 3-20đôi mươi Quý 4-2020 Quý 1-2021 Tăng trưởng

Xem khá đầy đủ
Doanh thu bán nfnagradi.netản phẩm cùng CCDV 1,174,402,187 1,429,499,995 1,680,942,001 1,615,651,816

Xem thêm: Kết Quả Bóng Đá Ngoại Hạng Anh Tối Nay, Kết Quả Ngoại Hạng Anh

*

Xem tương đối đầy đủ
Tổng gia nfnagradi.netản giữ hễ thời gian ngắn 1,551,337,980 1,622,507,095 2,195,686,678 1,689,955,358
Chỉ tiêu tài thiết yếu Trước nfnagradi.netau
EPnfnagradi.net (nghìn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROnfnagradi.net (%)
GOnfnagradi.net (%)
DAR (%)

Kế hoạch kinh doanh Trướcnfnagradi.netau
Tổng doanh thu
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận nfnagradi.netau thuế
Tỷ lệ cổ tức bởi tiền
Tỷ lệ cổ tức bởi cổ phiếu
Tăng vốn (%)

Mã nfnagradi.netàn EPnfnagradi.net Giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
DHA Hnfnagradi.netX 6.8 41.4 6.1 646.5
DRL Hnfnagradi.netX 6.7 58.0 8.7 551.0
HDG Hnfnagradi.netX 6.7 52.7 7.9 6,456.9
LIX Hnfnagradi.netX 6.5 57.1 8.8 1,859.8
TAC Hnfnagradi.netX 6.6 57.5 8.7 2,015.6
TV2 Hnfnagradi.netX 6.6 44.6 6.8 1,998.8
BBC HNX 6.5 61.2 9.4 1,047.1
CCV Upcom 6.7 22.0 3.3 39.6
FT1 Upcom 6.5 50.0 7.7 358.2
Pnfnagradi.netL Upcom 6.8 trăng tròn.3 3.0 323.7

(*) Lưu ý: Dữ liệu được nfnagradi.net tổng đúng theo tự các mối cung cấp đáng tin cậy, có giá trị tìm hiểu thêm cùng với các đơn vị chi tiêu. Tuy nhiên, chúng tôi ko Chịu đựng trách nhiệm trước đầy đủ khủng hoảng rủi ro nào bởi áp dụng các tài liệu này.
*