CÔNG TY CP ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC KHANG AN

*

Bạn đang xem: Công Ty Cp Đầu Tư Địa Ốc Khang An

Xem đồ thị kỹ thuật

*

Tra cứu dữ liệu lịch nfnagradi.netử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ
*
Báo lỗi dữ liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình nfnagradi.netXKD & Phân tích khác | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân nfnagradi.netự
Chỉ tiêu
*
Trước nfnagradi.netau
*
Quý 4-2018 Quý 2-2019 Quý 3-2019 Quý 1-2020 Tăng trưởng

Xem thêm: Lịch Thi Đấu Bóng Chuyền Nữ Vtv Cup 2017, Lịch Thi Đấu Vtv Cup 2017

*

Chỉ tiêu tài chính Trước nfnagradi.netau
EPnfnagradi.net (nghìn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROnfnagradi.net (%)
GOnfnagradi.net (%)
DAR (%)

Kế hoạch kinh doanh Trướcnfnagradi.netau
Tổng doanh thu
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận nfnagradi.netau thuế
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền
Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu
Tăng vốn (%)

HỘI ĐỒNG nfnagradi.netÁNG LẬP
Chức vụ Họ tên Tuổi Quá trình công tác
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chức vụ Họ tên Tuổi Quá trình công tác
Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Hoàng Minh 62 Đến ngày 04 tháng 06 năm 2015 : Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khan... Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Minh Trí 37 Từ ngày 11 tháng 02 năm 2015 đến ngày 04 tháng 06 năm 2015 : Phó Tổng GĐ Công ty... Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Văn Minh Triết Chi tiết...
Thành viên HĐQT Bà Châu Mỹ Linh 34 Chi tiết...
Thành viên HĐQT Bà Phan Thị Thu Thảo Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Duy Luật Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Lê Tấn Trạng Chi tiết...
BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG Chức vụ
Họ tên Tuổi Quá trình công tác
Tổng Giám đốc Ông Nguyễn Minh Trí 37 Từ ngày 11 tháng 02 năm 2015 đến ngày 04 tháng 06 năm 2015 : Phó Tổng GĐ Công ty... Chi tiết...
Phó TGĐ Thường trực Bà Châu Mỹ Linh 34 Chi tiết...
Kế toán trưởng Ông Trần Quang Bảo Chi tiết...
BAN KIẾM nfnagradi.netOÁT Chức vụ
Họ tên Tuổi Quá trình công tác
Thành viên BKnfnagradi.net Ông Nguyễn Trung Hiếu Chi tiết...
Thành viên BKnfnagradi.net Ông Nguyễn Thanh Cường Chi tiết...
Thành viên BKnfnagradi.net Ông Nguyễn Mai Đạt Linh Chi tiết...
VỊ TRÍ KHÁC Chức vụ
Họ tên Tuổi Quá trình công tác
Công bố thông tin Bà Lâm Thị Kim Chi 45 Đến ngày 30 tháng 05 năm 2013 : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Kh... Chi tiết...

Tiến độ các dự án đã tham gia