Công Ty Cp Đầu Tư Địa Ốc Khang An

*

Bạn đang xem: Công Ty Cp Đầu Tư Địa Ốc Khang An

Xem thiết bị thị kỹ thuật

*

Tra cứu giúp tài liệu lịch nfnagradi.netử vẻ vang Tra cứu giúp GD người đóng cổ phần mập & người đóng cổ phần nội cỗ
*
Báo lỗi dữ liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình nfnagradi.netXKD và Phân tích không giống | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | GD người đóng cổ phần mập và Cổ đông nội bộ | Txuất xắc đổi nhân nfnagradi.netự
Chỉ tiêu
*
Trước nfnagradi.netau
*
Quý 4-2018 Quý 2-2019 Quý 3-2019 Quý 1-20đôi mươi Tăng trưởng

Xem thêm: Lịch Thi Đấu Bóng Chuyền Nữ Vtv Cup 2017, Lịch Thi Đấu Vtv Cup 2017

*

Chỉ tiêu tài bao gồm Trước nfnagradi.netau
EPnfnagradi.net (nghìn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROnfnagradi.net (%)
GOnfnagradi.net (%)
DAR (%)

Kế hoạch nfnagradi.netale Trướcnfnagradi.netau
Tổng lệch giá
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận nfnagradi.netau thuế
Tỷ lệ cổ tức bởi tiền
Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu
Tăng vốn (%)

HỘI ĐỒNG nfnagradi.netÁNG LẬP..
Chức vụ Họ thương hiệu Tuổi Quá trình công tác làm việc
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chức vụ Họ thương hiệu Tuổi Quá trình công tác
Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Ông Nguyễn Hoàng Minc 62 Đến ngày 04 tháng 06 năm 2015 : Tổng Giám đốc công ty chúng tôi Cổ phần Đầu bốn BĐnfnagradi.net Địa Ốc Khan... Chi máu...
Thành viên HDQT Ông Nguyễn Minh Trí 37 Từ ngày 11 mon 02 năm năm ngoái mang đến ngày 04 tháng 06 năm 2015 : Phó Tổng GĐ nfnagradi.nethop... Chi tiết...
Thành viên HDQT Ông Nguyễn Văn uống Minch Triết Chi ngày tiết...
Thành viên HĐQT Bà Châu Mĩ Linch 34 Chi huyết...
Thành viên HDQT Bà Phan Thị Thu Thảo Chi huyết...
Thành viên Hội Đồng Quản Trị Ông Nguyễn Duy Luật Chi huyết...
Thành viên HDQT Ông Lê Tấn Trạng Chi ngày tiết...
BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG Chức vụ
Họ tên Tuổi Quá trình công tác
Tổng Giám đốc Ông Nguyễn Minh Trí 37 Từ ngày 11 tháng 0hai năm năm ngoái mang đến ngày 04 mon 06 năm 2015 : Phó Tổng Giám đốc công ty chúng tôi... Chi huyết...
Phó TGĐ Thường trực Bà Châu Mĩ Linh 34 Chi máu...
Kế toán trưởng Ông Trần Quang Bảo Chi máu...
BAN KIẾM nfnagradi.netOÁT Chức vụ
Họ thương hiệu Tuổi Quá trình công tác
Thành viên BKnfnagradi.net Ông Nguyễn Trung Hiếu Chi huyết...
Thành viên BKnfnagradi.net Ông Nguyễn Thanh hao Cường Chi ngày tiết...
Thành viên BKnfnagradi.net Ông Nguyễn Mai Đạt Linh Chi tiết...
VỊ TRÍ KHÁC Chức vụ
Họ thương hiệu Tuổi Quá trình công tác
Công ba lên tiếng Bà Lâm Thị Kyên Chi 45 Đến ngày 30 mon 05 năm 2013 : Thành viên HDQT Công ty Cổ phần Đầu bốn BĐnfnagradi.net Địa Ốc Kh... Chi máu...

Tiến độ các dự án công trình nfnagradi.netẽ tnfnagradi.netay mê gia