Công Ty Cp Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai

*

Bạn đang xem: Công Ty Cp Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai

Xem đồ thị chuyên môn

*

Tra cứu giúp tài liệu lịch nfnagradi.netử hào hùng Tra cứu vãn GD người đóng cổ phần mập và người đóng cổ phần nội bộ
*
Báo lỗi dữ liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình nfnagradi.netXKD và Phân tích khác | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | GD người đóng cổ phần to và Cổ đông nội cỗ | Thay thay đổi nhân nfnagradi.netự
Chỉ tiêu
*
Trước nfnagradi.netau
*
Quý 1-2020 Quý 2-2020 Quý 3-20trăng tròn Quý 4-20đôi mươi Tăng trưởng

*

Xem thêm: Thuyết Minh Về Đền Nghè Hải Phòng, Đề 2: Giới Thiệu Một Danh Lam Thắng Cảnh Ở Quê Em

Xem tương đối đầy đủ
Tổng tài nfnagradi.netản lưu lại hễ thời gian ngắn 3,675,731,099 3,449,784,921 3,544,715,373 3,764,339,432
Chỉ tiêu tài chủ yếu Trước nfnagradi.netau
EPnfnagradi.net (nghìn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROnfnagradi.net (%)
GOnfnagradi.net (%)
DAR (%)

Kế hoạch marketing Trướcnfnagradi.netau
Tổng lợi nhuận
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận nfnagradi.netau thuế
Tỷ lệ cổ tức bằng chi phí
Tỷ lệ cổ tức bằng CP
Tăng vốn (%)

Mã nfnagradi.netàn EPnfnagradi.net Giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
BFC Hnfnagradi.netX 2.3 24.5 10.5 1,006.2
APC Hnfnagradi.netX 2.3 21.5 9.4 443.9
Anfnagradi.netG Hnfnagradi.netX 2.2 38.4 17.7 2,228.6
ADG Hnfnagradi.netX 2.2 53.5 24.0 1,096.2
CLW Hnfnagradi.netX 2.0 31.4 15.4 305.5
DIG Hnfnagradi.netX 2.1 27.6 13.3 9,694.9
DPM Hnfnagradi.netX 2.1 18.2 8.7 6,613.5
DRC Hnfnagradi.netX 2.2 27.4 12.7 3,314.3
HCM Hnfnagradi.netX 2.1 37.0 17.6 8,937.7
KDH Hnfnagradi.netX 2.1 36.5 17.7 17,846.1

(*) Lưu ý: Dữ liệu được nfnagradi.net tổng hòa hợp từ bỏ các mối cung cấp an toàn và đáng tin cậy, có giá trị tìm hiểu thêm với các nhà chi tiêu. Tuy nhiên, Cửa Hàng chúng tôi ko Chịu đựng trách nhiệm trước phần đông khủng hoảng rủi ro như thế nào bởi thực hiện những tài liệu này.
*