CÔNG TY TNHH HOYA GLASS DISK VIỆT NAM

Lưu ý : Đăng ký kết thông tin tài khoản bạn sẽ chỉ nên member cá thể. Để nâng cấp hội viên, vui mừng tương tác cùng với bọn chúng tôi

Bạn đang xem: Công Ty Tnhh Hoya Glass Disk Việt Nam

*

*

*
*
6902
Tổng tài sản(Tỷ VND)
A10 (Dưới 100 tỷ) A9 (100 - 200 tỷ) A8 (200 - 400 tỷ) A7 (400 - 600 tỷ) A6 (600 - 800 tỷ)
A5 (800 - 1000 tỷ) A4 (1000 - 1500 tỷ) A3 (1500 - 2000 tỷ) A2 (2000 - 2500 tỷ) A1 (Trên 2500 tỷ)
Vốn công ty sơ hữu
E10 (Dưới 100 tỷ) E9 (100 - 200 tỷ) E8 (200 - 400 tỷ) E7 (400 - 600 tỷ) E6 (600 - 800 tỷ)
E5 (800 - 1000 tỷ) E4 (1000 - 1500 tỷ) E3 (1500 - 2000 tỷ) E2 (2000 - 2500 tỷ) E1 (Trên 2500 tỷ)

Xem thêm: Trong Cơ Thể Người Có Bao Nhiêu Lít Máu, » Tổng Đài Y Khoa

Doanh Thu (tỷ VNĐ)
R10 (Dưới 100 tỷ) R9 (100 - 200 tỷ) R8 (200 - 400 tỷ) R7 (400 - 600 tỷ) R6 (600 - 800 tỷ)
R5 (800 - 1000 tỷ) R4 (1000 - 1500 tỷ) R3 (1500 - 2000 tỷ) R2 (2000 - 2500 tỷ) R1 (Trên 2500 tỷ)
Số lượng nhân viên
L10 (Dưới 100 người) L9 (100 - 200 người) L8 (200 - 400 người) L7 (400 - 600 người) L6 (600 - 800 người)
L5 (800 - 1000 người) L4 (1000 - 1500 người) L3 (1500 - 2000 người) L2 (2000 - 2500 người) L1 (Trên 2500 người)

Tỷ suất lợi tức đầu tư trên tổng tài sản
Bottom 25% 25%-m m-25% Top 25%
Tỷ suất ROI bên trên vốn chủ sở hữu

TOP 5 doanh nghiệp cùng ngành - Sản xuất, sale trang thiết bị, thành phầm cơ khí khác

TOP.. 500 doanh nghiệp lớn lớn nhất Việt Nam


*

*

Tên Doanh nghiệp: cửa hàng cổ phần Báo cáo Đánh giá cả nước (Vietnam giới Report JSC)

Người chịu đựng trách nát nhiệm quản lí lí nội dung: Vũ Đăng Vinh