Công Ty Tnhh Mtv Tư Vấn Tài Chính Lgc

Lưu ý : Đăng ký tài khoản bạn sẽ chỉ cần thành viên cá thể. Để upgrade hội viên, phấn kích tương tác với chúng tôi


Bạn đang xem: Công Ty Tnhh Mtv Tư Vấn Tài Chính Lgc

*

*

*
*
850

Giới thiệu

*
*
*

*
*
*
*
*
Xem thêm: Cách Tính Điểm Tốt Nghiệp Thpt, Cách Tính Điểm Xét Tốt Nghiệp Thpt Năm 2020

*

Tổng tài sản(Tỷ VND)
A10 (Dưới 100 tỷ) A9 (100 - 200 tỷ) A8 (200 - 400 tỷ) A7 (400 - 600 tỷ) A6 (600 - 800 tỷ)
A5 (800 - 1000 tỷ) A4 (1000 - 1500 tỷ) A3 (1500 - 2000 tỷ) A2 (2000 - 2500 tỷ) A1 (Trên 2500 tỷ)
Vốn công ty sơ hữu
E10 (Dưới 100 tỷ) E9 (100 - 200 tỷ) E8 (200 - 400 tỷ) E7 (400 - 600 tỷ) E6 (600 - 800 tỷ)
E5 (800 - 1000 tỷ) E4 (1000 - 1500 tỷ) E3 (1500 - 2000 tỷ) E2 (2000 - 2500 tỷ) E1 (Trên 2500 tỷ)

Doanh Thu (tỷ VNĐ)
R10 (Dưới 100 tỷ) R9 (100 - 200 tỷ) R8 (200 - 400 tỷ) R7 (400 - 600 tỷ) R6 (600 - 800 tỷ)
R5 (800 - 1000 tỷ) R4 (1000 - 1500 tỷ) R3 (1500 - 2000 tỷ) R2 (2000 - 2500 tỷ) R1 (Trên 2500 tỷ)
Số lượng nhân viên
L10 (Dưới 100 người) L9 (100 - 200 người) L8 (200 - 400 người) L7 (400 - 600 người) L6 (600 - 800 người)
L5 (800 - 1000 người) L4 (1000 - 1500 người) L3 (1500 - 2000 người) L2 (2000 - 2500 người) L1 (Trên 2500 người)

Tỷ suất ROI bên trên tổng tài sản
Bottom 25% 25%-m m-25% Top 25%
Tỷ suất ROI bên trên vốn chủ cài


Xem thêm: Quy Định Về An Toàn Người Bệnh Trong Bệnh Viện, Tổng Quan Về An Toàn Người Bệnh

TTC Tự hào dấn Top 11 Doanh nghiệp Tăng Trưởng Nhanh Nhất nước ta, cùng Top 2 ngành Vật liệu Xây dựng năm 2021


Tên Doanh nghiệp: shop CP Báo cáo Đánh giá chỉ nước ta (Vietnam giới Report JSC)

Người chịu đựng trách nát nhiệm quản ngại lí nội dung: Vũ Đăng Vinh


Chuyên mục: Việc làm