Giáo Án Điện Tử Ngữ Văn 8

Bài: Tôi đi học Bài: Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ Bài: Tính thống nhất về chủ đề trong văn bản Bài: Trong lòng mẹ Bài: Trường từ vựng Bài: Bố cục của văn bản Bài: Tức nước vỡ bờ Bài: Xây dựng đoạn văn trong văn bản Bài: Kiểm tra Bài: Lão Hạc Bài: Từ tượng hình, từ tượng thanh Bài: Liên kết các đoạn văn trong văn bản Bài: Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội Bài: Tóm tắt văn bản tự sự Bài: Trả bài kiểm tra Bài: Cô bé bán diêm Bài: Trợ từ, thán từ Bài: Miêu tả và biểu cảm trong văn bản tự sự Bài: Đánh nhau với cối xay gió Bài: Tình thái từ Bài: Luyện tập viết đoạn văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm Bài: Chiếc lá cuối cùng Bài: Chương trình địa phương Bài: Lập dàn ý cho bài văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm Bài: Hai cây phong Bài: Nói quá Bài: Ôn tập truyện kí Việt Nam Bài: Thông tin về Ngày Trái Đất năm 2000 Bài: Nói giảm, nói tránh Bài: Luyện nói kể chuyện theo ngôi kể kết hợp với miêu tả và biểu cảm Bài: Câu ghép Bài: Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh Bài: Ôn dịch, thuốc lá Bài: Phương pháp thuyết minh Bài: Bài toán dân số Bài: Dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm Bài: Đề văn thuyết minh và cách làm bài làm văn thuyết minh Bài: Dấu ngoặc kép Bài: Luyện nói thuyết minh về một thứ đồ dùng Bài: Vào nhà ngục Quảng Đông Cảm Tác Bài: Đập đá ở Côn Lôn Bài: Ôn luyện về dấu câu Bài: Thuyết minh về một thể loại văn học Bài: Ôn tập phần Văn học Bài: Ôn tập Tiếng Việt Bài: Ôn tập phần làm văn Bài: Muốn làm thằng Cuội Bài: Ông đồ Bài: Hai chữ nước nhà Bài: Làm thơ bảy chữ Bài: Nhớ rừng Bài: Câu nghi vấn Bài: Viết đoạn văn trong văn bản thuyết minh Bài: Quê hương Bài: Khi con tu hú Bài: Thuyết minh về một phương pháp Bài: Tức cảnh Pác Bó Bài: Câu cầu khiến Bài: Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh Bài: Ôn tập về văn bản thuyết minh Bài: Ngắm trăng Bài: Đi đường Bài: Câu cảm thán Bài: Câu trần thuật Bài: Chiếu dời đô Bài: Câu phủ định Bài: Hịch tướng sĩ Bài: Hành động nói Bài: Nước Đại Việt ta Bài: Ôn tập về luận điểm Bài: Viết đoạn văn trình bày luận điểm Bài: Bàn luận về phép học Bài: Luyện tập về xây dựng và trình bày luận điểm Bài: Thuế máu Bài: Hội thoại Bài: Tìm hiểu yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận Bài: Đi bộ ngao du Bài: Luyện tập đưa yếu tố biểu cảm vào bài văn nghị luận Bài: Ôn tập văn học Bài: Lựa chọn trật tự từ trong câu Bài: Tìm hiểu các yếu tố tự sự và miêu tả trong văn bản nghị luận Bài: Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục Bài: Luyện tập đưa các yếu tố tự sự và miêu tả vào bài văn nghị luận Bài: Lựa chọn trật tự từ trong câu Bài: Chữa lỗi diễn đạt Bài: Văn bản tường trình Bài: Luyện tập làm văn bản tường trình Bài: Văn bản thông báo Bài: Luyện tập làm văn bản thông báo
Giới thiệu Chính sách Theo dõi chúng tôi Tải ứng dụng Chứng nhận
*