Lời Bài Hát Look What You Made Me Do

Học Tiếng Anh không chỉ học những từ vựng, những cấu trúc, những mẫu câu mà chúng ta cần phải học hỏi nhiều qua nhiều kênh giải trí khác như trên sách báo, ti vi, radio,.. Nghe nhạc cũng là hình thức học tiếng anh rất hiệu quả, nó vừa giải trí vừa giúp ta học các từ mới, cách phát âm qua bài hát đó.

Xem thêm: Đổi Mật Khẩu Camera Yoosee Bằng Hình Ảnh, Hướng Dẫn Cách Đổi Mật Khẩu Camera Yoosee

Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nfnagradi.net thưởng thức ca khúc mới và hot “Look what you made me do” để biết cách học tiếng anh qua bài hát có lời dịch nhé:

 Lời bài hát tiếng anh | Look What You Made Me Do – Taylor Swift 

 I don’t like your little games Don’t like your tilted stage The role you made me play Of the fool, no, I don’t like you I don’t like your perfect crime How you laugh when you lie You said the gun was mine Isn’t cool, no, I don’t like you (oh!)  But I got smarter, I got harder in the nick of time Honey, I rose up from the dead, I do it all the time I’ve got a list of names and yours is in red, underlined I check it once, then I check it twice, oh!  Ooh, look what you made me do Look what you made me do Look what you just made me do Look what you just made me Ooh, look what you made me do Look what you made me do Look what you just made me do Look what you just made me do  I don’t like your kingdom keys They once belonged to me You ask me for a place to sleep Locked me out and threw a feast (what?) The world moves on, another day, another drama, drama But not for me, not for me, all I think about is karma And then the world moves on, but one thing’s for sure Maybe I got mine, but you’ll all get yours  But I got smarter, I got harder in the nick of time Honey, I rose up from the dead, I do it all the time I’ve got a list of names and yours is in red, underlined I check it once, then I check it twice, oh!  Ooh, look what you made me do Look what you made me do Look what you just made me do Look what you just made me Ooh, look what you made me do Look what you made me do Look what you just made me do Look what you just made me do  I don’t trust nobody and nobody trusts me I’ll be the actress starring in your bad dreams I don’t trust nobody and nobody trusts me I’ll be the actress starring in your bad dreams I don’t trust nobody and nobody trusts me I’ll be the actress starring in your bad dreams I don’t trust nobody and nobody trusts me I’ll be the actress starring in your bad dreams (Look what you made me do) (Look what you made me do) I’m sorry, the old Taylor can’t come to the phone right now. Why? Oh, ’cause she’s dead! (ohh!)  Ooh, look what you made me do Look what you made me do Look what you just made me do Look what you just made me Ooh, look what you made me do Look what you made me do Look what you just made me do Look what you just made me do

Look What You Made Me Do – Taylor Swift | Dịch sang tiếng Việt

 Tôi không thích trò chơi nhỏ của bạn Không thích sân khấu nghiêng của bạn Vai trò mà bạn đã làm cho tôi chơi Của kẻ ngốc, không, tôi không thích bạn Tôi không thích tội ác hoàn hảo của bạn Bạn cười như thế nào khi bạn nói dối Bạn nói khẩu súng là của tôi Không mát, không, tôi không thích bạn (oh!)  Nhưng tôi đã thông minh hơn, tôi đã khó khăn hơn trong nick của thời gian Honey, tôi đã sống lại từ kẻ chết, tôi luôn làm vậy Tôi đã có một danh sách tên và tên của bạn có màu đỏ, được gạch chân Tôi kiểm tra nó một lần, sau đó tôi kiểm tra nó hai lần, oh! <Điệp khúc> Ooh, nhìn những gì bạn làm cho tôi làm Hãy nhìn những gì bạn đã làm cho tôi làm Hãy nhìn những gì bạn vừa làm cho tôi làm Hãy nhìn những gì bạn vừa làm cho tôi Ooh, nhìn những gì bạn làm cho tôi làm Hãy nhìn những gì bạn đã làm cho tôi làm Hãy nhìn những gì bạn vừa làm cho tôi làm Hãy nhìn những gì bạn vừa làm cho tôi làm  Tôi không thích các phím vương quốc của bạn Họ từng thuộc về tôi Bạn hỏi tôi một chỗ để ngủ Khóa tôi ra và ném một bữa tiệc (cái gì?) Thế giới di chuyển, một ngày khác, một bộ phim truyền hình khác Nhưng không phải cho tôi, không phải cho tôi, tất cả những gì tôi nghĩ đến là nghiệp Và sau đó thế giới tiếp tục, nhưng một điều chắc chắn Có thể tôi đã nhận tôi, nhưng tất cả bạn sẽ nhận được của bạn  Nhưng tôi đã thông minh hơn, tôi đã khó khăn hơn trong nick của thời gian Honey, tôi đã sống lại từ kẻ chết, tôi luôn làm vậy Tôi đã có một danh sách tên và tên của bạn có màu đỏ, được gạch chân Tôi kiểm tra nó một lần, sau đó tôi kiểm tra nó hai lần, oh! <Điệp khúc> Ooh, nhìn những gì bạn làm cho tôi làm Hãy nhìn những gì bạn đã làm cho tôi làm Hãy nhìn những gì bạn vừa làm cho tôi làm Hãy nhìn những gì bạn vừa làm cho tôi Ooh, nhìn những gì bạn làm cho tôi làm Hãy nhìn những gì bạn đã làm cho tôi làm Hãy nhìn những gì bạn vừa làm cho tôi làm Hãy nhìn những gì bạn vừa làm cho tôi làm  Tôi không tin tưởng ai và không ai tin tôi Tôi sẽ là nữ diễn viên tham gia trong những giấc mơ xấu của bạn Tôi không tin tưởng ai và không ai tin tôi Tôi sẽ là nữ diễn viên tham gia trong những giấc mơ xấu của bạn Tôi không tin tưởng ai và không ai tin tôi Tôi sẽ là nữ diễn viên tham gia trong những giấc mơ xấu của bạn Tôi không tin tưởng ai và không ai tin tôi Tôi sẽ là nữ diễn viên tham gia trong những giấc mơ xấu của bạn (Hãy nhìn những gì bạn đã làm cho tôi làm) (Hãy nhìn những gì bạn đã làm cho tôi làm) Tôi xin lỗi, Taylor cũ không thể đến điện thoại ngay bây giờ. Tại sao? Ồ, ‘vì cô ấy đã chết! (Ohh!) <Điệp khúc> Ooh, nhìn những gì bạn làm cho tôi làm Hãy nhìn những gì bạn đã làm cho tôi làm Hãy nhìn những gì bạn vừa làm cho tôi làm Hãy nhìn những gì bạn vừa làm cho tôi Ooh, nhìn những gì bạn làm cho tôi làm Hãy nhìn những gì bạn đã làm cho tôi làm Hãy nhìn những gì bạn vừa làm cho tôi làm Hãy nhìn những gì bạn vừa làm cho tôi làm

Còn điều gì tuyệt vời hơn khi chúng ta vừa được nghe nhạc thư giãn đầu óc, qua đó lại giúp chúng ta học tiếng anh. Đó quả là liều thuốc quý giá. Hãy cùng đồng hành với nfnagradi.net để biết thêm nhiều những ca khúc tiếng anh hay để qua đó biết cách học tiếng anh qua bài hát “Look what you made me do” nhé!