Lời Bài Hát Love Me Like You Do

Nhập bất kể thông báo gì về bài bác hát bạn có nhu cầu tra cứu. VD: Tên bài xích hát, Tên Nghệ sĩ, Lời bài bác hát... Hệ thống cung cấp việc tìm kiếm tìm với Tiếng Việt không vết với bao gồm dấu

Bạn đang xem: Lời Bài Hát Love Me Like You Do

You"re the light, you"re the nightYou"re the color of my bloodYou"re the cure, you"re the painYou"re the only thing I wanmãng cầu touchNever knew that it could mean so much, so muchYou"re the fear, I don"t care"Cause I"ve never been so highFollow me through the darkLet me take you past our satellitesYou can see the world you brought to lớn life, to lớn lifeSo love me lượt thích you bởi vì, lo-lo-love sầu me lượt thích you doLove me like you bởi, lo-lo-love me lượt thích you doTouch me lượt thích you vì, to-to-touch me like you doWhat are you waiting for?Fading in, fading outOn the edge of paradiseEvery inch of your skin is a holy grail I"ve sầu got lớn findOnly you can set my heart on fire, on fireYeah, I"ll let you phối the pace"Cause I"m not thinking straightMy head"s spinning around I can"t see clear no moreWhat are you waiting for?Love sầu me like you vì, lo-lo-love me lượt thích you do (lượt thích you do)Love me like you vì chưng, lo-lo-love me lượt thích you docảm biến me like you bởi vì, to-to-touch me lượt thích you doWhat are you waiting for?Love sầu me lượt thích you vì chưng, lo-lo-love sầu me like you vì (like you do)Love me like you bởi vì, lo-lo-love sầu me like you vị (yeah)cảm biến me lượt thích you bởi, to-to-touch me lượt thích you doWhat are you waiting for?I"ll let you mix the pace"Cause I"m not thinking straightMy head"s spinning around I can"t see clear no moreWhat are you waiting for?Love me like you vị, lo-lo-love me lượt thích you do (lượt thích you do)Love me like you vì, lo-lo-love me lượt thích you vày (yeah)Touch me like you vị, to-to-touch me like you doWhat are you waiting for?Love sầu me lượt thích you vì, lo-lo-love me like you vì (lượt thích you do)Love sầu me lượt thích you do, lo-lo-love me like you vày (oh)cảm ứng me lượt thích you vì, to-to-touch me lượt thích you doWhat are you waiting for?

Xem thêm: Cách Làm Bánh Bông Lan Trà Xanh Bất Bại, Cách Làm Bánh Bông Lan Trà Xanh Bằng Nồi Cơm Điện

*

you"re the light, you"re the nightyou"re the color of my bloodyou"re the cure, you"re the painyou"re the only thing i wanmãng cầu touchnever knew that it could mean so much, so muchyou"re the fear, i don"t care"cause i"ve never been so highfollow me through the darklet me take you past our satellitesyou can see the world you brought lớn life, lớn lifeso love sầu me like you vì, lo-lo-love me like you dolove me like you vì, lo-lo-love sầu me like you dotouch me lượt thích you bởi, to-to-touch me lượt thích you dowhat are you waiting for?fading in, fading outon the edge of paradiseevery inch of your skin is a holy grail i"ve sầu got to lớn findonly you can mix my heart on fire, on fireyeah, i"ll let you mix the pace"cause i"m not thinking straightmy head"s spinning around i can"t see clear no morewhat are you waiting for?love me like you bởi, lo-lo-love sầu me lượt thích you bởi (like you do)love sầu me lượt thích you do, lo-lo-love me like you dotouch me lượt thích you bởi vì, to-to-touch me lượt thích you dowhat are you waiting for?love sầu me lượt thích you vị, lo-lo-love me like you bởi (lượt thích you do)love sầu me lượt thích you vị, lo-lo-love sầu me like you vì chưng (yeah)touch me like you vì, to-to-touch me like you dowhat are you waiting for?i"ll let you mix the pace"cause i"m not thinking straightmy head"s spinning around i can"t see clear no morewhat are you waiting for?love sầu me like you vì, lo-lo-love sầu me like you vày (lượt thích you do)love me lượt thích you bởi vì, lo-lo-love me like you vì chưng (yeah)touch me lượt thích you do, to-to-touch me like you dowhat are you waiting for?love sầu me lượt thích you vày, lo-lo-love me like you bởi (like you do)love me like you bởi vì, lo-lo-love sầu me lượt thích you bởi (oh)touch me like you vày, to-to-touch me lượt thích you dowhat are you waiting for?