Lời Bài Hát Mai Lỡ Hai Mình Xa Nhau

Mai lỡ nhì bản thân cách nhau Đừng khóc mang đến mi hoen sầu! Ghi nhé em cthị xã buổi thuở đầu Đừng nhằm tình ta pnhì tàn mau Lời nguyền xin khắc sâu Mai ví như nhị mình xa nhau Từng bước em tối ai dìu? Em khóc, ai dành riêng dỗ, nuông chiều chiều? Và ai dệt thơ mang đến em yêu Trong đêm bi ai quạnh quẽ hiu? Thương hai con mắt em ảm đạm thật buồn! Thương thơm em tính mang các tuổi hờn Và xuất xắc bắt anh chuyển đi dạo Trong phần lớn lần mưa đổ những thật các Vì mùa mưa em yêu! Mai nhé nhì bản thân xa nhau chừng Tội lắm em anh thơ dại! Đêm ngóng đêm mỏi đôi mắt thương sầu Kỷ niệm một tối ta trót trao Yêu nhau đừng prúc nhau

Bạn đang xem: Lời Bài Hát Mai Lỡ Hai Mình Xa Nhau


Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Thủ Sẵn 9 Cách Là Quần Áo Không Cần Bàn Là M Phẳng Quần Áo Không Cần Bàn Là

Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.