LỜI BÀI HÁT VÒNG NHẪN CƯỚI

Vòng nhẫn cưới đó em đeo, thôi không còn từ đây mộng mơ rồi, Em vui toàn bộ bao nhiêu, tất cả bởi khối sầu em nhằm, Anh chúc mà nghe lòng hoang liêu Vòng nhẫn cưới kia cự phách, đưa đón kiệu hoa đang sẵn sàng chuẩn bị, mai em thôn nhỏ dại thanh lịch ngang, xin Ttách mang đến thuyền xuôi mái, để em về bến mộng giàu có Em ơi! Tình yêu thương bây giờ, còn nếu không dang dlàm việc làm thế nào trọn đời nhớ em, làm thế nào có một đợt gặp gỡ, còn nếu không dang dsinh sống làm sao còn một đợt từ bỏ ly Vòng nhẫn cưới kia em ơi, thôi nhé nghìn thu vĩnh biệt rồi, tối nay uống nhằm em vui, rượu hồng khoan khoái em rót, uống cho những người thấy lòng đẹp đôi

Bạn đang xem: Lời Bài Hát Vòng Nhẫn Cưới


Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Thơm Thái Mini Ngâm Thuốc - Thơm Mini Thái Lan 'Xuống Đường', Giá 120

Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.