Quy Trình May Áo Jacket 2 Lớp


Bạn đang xem: Quy Trình May Áo Jacket 2 Lớp

*

*

*

*

*

Xem thêm: Lời Cảm Ơn Sinh Nhật Ý Nghĩa Nhất, Những Lời Cảm Ơn Sinh Nhật Hay Và Ý Nghĩa Nhất

Present Over Perfect: Leaving Behind Frantic for a Simpler, More Soulful Way of Living Shauna Niequist
Girl, Wash Your Face: Stop Believing the Lies About Who You Are so You Can Become Who You Were Meant to Be Rachel Hollis
Boundaries Updated and Expanded Edition: When to Say Yes, How to Say No To Take Control of Your Life Henry Cloud
Own It All: How to Stop Waiting for Change and Start Creating It. Because Your Life Belongs to You. Andrea Isabelle Lucas

Bộ quy trình công nghệ may chuẩn áo jacket

1. Bộ quy trình công nghệ may chuẩn sản phẩm áo Jacket .Stt Các bước công việc YCKT TB BTTG(giây)VÒNG NGOÀI1 Cắt nhãn ( 1 nhãn ) 1 32 Cắt băng cố định 1 53 Đo cắt dây rút nón 1 154 Đo cắt dây rút lai 1 205 Đo cắt băng dính ( 2 mặt ) Máy cắt 1 56 Đo cắt dây treo 1 57 Đo cắt thun lai tay 1 208 Đo chấm dấu thun lai tay 1 159 Đo cắt băng dệt 1 510 Vẽ đường may TP túi ngực 1 2011 Vẽ đường may TP túi trong 1 2012 Vẽ khuôn mổ túi đắp trong 1 1513 Vẽ TP túi hộp vào tay 1 2514 Vẽ TP khuôn túi tay vào tay ( túi hộp ) 1 1515Vẽ đường may TP nẹp nón ( cạnh trong +cạnh ngoài )1 2516 Vẽ đường may TP đệm cổ trên thân sau 1 1517So gọt đệm cổ sau ; Chấm dấu giữa họngcổ ; Chấm dấu nhãn1 2018So gọt đệm cổ sau lớp trong + lớp ngoài ;Chấm dấu nhãn1 4019 Gọt lộn , chỉnh gốc đệm cổ TS 1 2520 So gọt 2 TT ; Chấm dấu túi ngực , túi lai 1 5021 Bấm lộn túi mổ ngực 1 3022 Gọt lộn chỉnh góc cá tay 1 4023 Gọt nhỏ cạnh chuẩn cá tay ( 1cặp ) 1 1524 Gọt lộn chỉnh góc nắp túi tay 1 2025 Gọt cạnh chuẩn nắp túi tay 1 1026 Gọt lộn nắp túi ngực ( 1 cặp ) 1 4027 Gọt lộn chỉnh góc nón 1 4028 Xỏ 2 đầu dây rút nón 1 2029 Gọt lộn nẹp tay 1 4530 Ui êm 2 nẹp tay để cặp 1 6531 Gọt lộn cổ , chấm dấu cổ 1 4032 Gọt lộn chỉnh góc cá cổ ( cặp ) 1 4033 Gọt chân cá cổ 1 1034 Gọt lộn chỉnh góc nẹp cổ dây kéo 1 35