Ram 4Gb Nên Cài Win 32 Hay 64

Chào các bạn , máy mình corei3 , card màn hình ATI, mới nâng cấp từ 2GB Ram lên 4GB Ram. các bạn cho hỏi mình nên cài win8 32 bit hay 64 bit ? vì khi cài win8 32bit máy chỉ nhận gần 2.9GB nhưng các ứng dụng chạy nhẹ hơn . cài bản 64bit thì nhận gần 3.9GB . độ chênh lệch là 1GB nhưng các ứng dụng chạy 64 bit nặng hơn rất nhiều . ngay cả khi mới bật lên bản 64bit đã chiếm 1.2GB rồi . Bản 32bit mình không nhớ rõ lắm nhưng hình như có 0.8GB khi mới bật lên thì phải //


Bạn đang xem: Ram 4Gb Nên Cài Win 32 Hay 64

v\u00ec khi c\u00e0i win8 32bit m\u00e1y ch\u1ec9 nh\u1eadn g\u1ea7n 2.9GB nh\u01b0ng c\u00e1c \u1ee9ng d\u1ee5ng ch\u1ea1y nh\u1eb9 h\u01a1n . c\u00e0i b\u1ea3n 64bit th\u00ec nh\u1eadn g\u1ea7n 3.9GB . \u0111\u1ed9 ch\u00eanh l\u1ec7ch l\u00e0 1GB nh\u01b0ng c\u00e1c \u1ee9ng d\u1ee5ng ch\u1ea1y 64 bit n\u1eb7ng h\u01a1n r\u1ea5t nhi\u1ec1u . ngay c\u1ea3 khi m\u1edbi b\u1eadt l\u00ean b\u1ea3n 64bit \u0111\u00e3 chi\u1ebfm 1.2GB r\u1ed3i . B\u1ea3n 32bit m\u00ecnh kh\u00f4ng nh\u1edb r\u00f5 l\u1eafm nh\u01b0ng h\u00ecnh nh\u01b0 c\u00f3 0.8GB khi m\u1edbi b\u1eadt l\u00ean th\u00ec ph\u1ea3i \/\/","product_id":0,"type":0,"date":1382410893,"date_text":"7 n\u0103m","link":"\/hoidap\/4125\/451022\/tam-4gb-ram-nen-cai-win-32-bit-hay-64-bit.html","num_reply":1,"voted":false,"total_vote":0,"permiss_action":false,"user":{"id":1,"login_name":"hanlamlam","name":"lam lam","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"sangdoaviet
*

Xem thêm: Công Ty Tnhh Thái Long Việt Nam, Validation Required

theo em thì phải hỏi về nhu cầu của bác dùng j và như thế nào thì lúc đó mới bít nên cài 32 hay 64 em ko bít nhìu về 64, và thứ duy nhất về nó mà em bít là nó mang tính bảo mật cao, nên chỉ dành cho lập trình viên. và em xin nói thẳng nếu bác chỉ là 1 ng dùng bình thg mà cài 64 chức tỏ bác đang khẳng định bản thân mình với bạn đồng trang lứa, "à 64 nè, đỉnh chưa" vì ng dùng bình thường, phần lớn họ đều cài 32. và cái quan trọng hơn nữa, máy bác dùng, nhu cầu bác dùng, bác phải xác định trước. chứ ko phải ng khác xác định dùm bác. đôi lời. còn quan điểm của em, 32 vẩn chạy tốt. tương thích nhìu thứ. nhẹ...


theo em th\u00ec ph\u1ea3i h\u1ecfi v\u1ec1 nhu c\u1ea7u c\u1ee7a b\u00e1c d\u00f9ng j v\u00e0 nh\u01b0 th\u1ebf n\u00e0o th\u00ec l\u00fac \u0111\u00f3 m\u1edbi b\u00edt n\u00ean c\u00e0i 32 hay 64 em ko b\u00edt nh\u00ecu v\u1ec1 64, v\u00e0 th\u1ee9 duy nh\u1ea5t v\u1ec1 n\u00f3 m\u00e0 em b\u00edt l\u00e0 n\u00f3 mang t\u00ednh b\u1ea3o m\u1eadt cao, n\u00ean ch\u1ec9 d\u00e0nh cho l\u1eadp tr\u00ecnh vi\u00ean. v\u00e0 em xin n\u00f3i th\u1eb3ng n\u1ebfu b\u00e1c ch\u1ec9 l\u00e0 1 ng d\u00f9ng b\u00ecnh thg m\u00e0 c\u00e0i 64 ch\u1ee9c t\u1ecf b\u00e1c \u0111ang kh\u1eb3ng \u0111\u1ecbnh b\u1ea3n th\u00e2n m\u00ecnh v\u1edbi b\u1ea1n \u0111\u1ed3ng trang l\u1ee9a, \"\u00e0 64 n\u00e8, \u0111\u1ec9nh ch\u01b0a\" v\u00ec ng d\u00f9ng b\u00ecnh th\u01b0\u1eddng, ph\u1ea7n l\u1edbn h\u1ecd \u0111\u1ec1u c\u00e0i 32. v\u00e0 c\u00e1i quan tr\u1ecdng h\u01a1n n\u1eefa, m\u00e1y b\u00e1c d\u00f9ng, nhu c\u1ea7u b\u00e1c d\u00f9ng, b\u00e1c ph\u1ea3i x\u00e1c \u0111\u1ecbnh tr\u01b0\u1edbc. ch\u1ee9 ko ph\u1ea3i ng kh\u00e1c x\u00e1c \u0111\u1ecbnh d\u00f9m b\u00e1c. \u0111\u00f4i l\u1eddi. c\u00f2n quan \u0111i\u1ec3m c\u1ee7a em, 32 v\u1ea9n ch\u1ea1y t\u1ed1t. t\u01b0\u01a1ng th\u00edch nh\u00ecu th\u1ee9. nh\u1eb9...","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"7 n\u0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":451022,"user":{"id":1,"login_name":"chieuthuvang","name":"thu","company":"-","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"chieuthuvang_90