Thuyết Minh Đồ Án Kỹ Thuật Thi Công 1

Tngày tiết minch đồ vật án chuyên môn kiến tạo hayTmáu minh đồ vật án chuyên môn thi công hayTngày tiết minc thứ án nghệ thuật xây đắp hayTmáu minc đồ án chuyên môn thi công hayTngày tiết minc vật dụng án nghệ thuật xây dựng hayThuyết minch vật dụng án chuyên môn xây cất hayTtiết minch vật dụng án nghệ thuật thiết kế hayTngày tiết minc thứ án chuyên môn xây cất hayTmáu minch vật dụng án chuyên môn thiết kế hayTmáu minh đồ dùng án nghệ thuật kiến tạo hayTtiết minh đồ án chuyên môn xây dựng hayThuyết minc đồ vật án kỹ thuật kiến thiết hayTngày tiết minh thứ án chuyên môn thiết kế hayTtiết minh thứ án chuyên môn xây dựng hayTmáu minc vật án kỹ thuật xây đắp hayTmáu minc đồ vật án kỹ thuật kiến tạo hayTmáu minch đồ vật án chuyên môn xây dựng hayTngày tiết minh đồ vật án chuyên môn xây đắp hayTngày tiết minh đồ dùng án nghệ thuật xây cất hayThuyết minh thiết bị án chuyên môn kiến tạo hayTtiết minch vật án kỹ thuật kiến tạo giỏi Đồ án: Kỹ Thuật Thi Công I GVHD: Đặng Công Thuật PHẦN II THI CÔNG ĐỔ BÊTÔNG CỐT THÉPhường TOÀN KHỐI MẶT CẮT KHUNG 3900 +19,80 3900 +15,90 3900 +12,00 3900 +8,10 4200 +4,đôi mươi -0,05 -0,60 2000 A B 3300 3600 10300 SVTH: Nguyễn Thanh khô Vinch - Lớp : 28X1A C 1400 D Trang:1 Đồ án: Kỹ Thuật Thi Công I GVHD: Đặng Công Thuật SỐ LIỆU THIẾT KẾ + Chiều cao tầng liền kề : H1 = 4,2m H2 = 3,9m + Kích thước cấu kiện tầng sau : • Móng tất cả bậc gồm vát + Chiều cao bậc : h1 = 300mm + Chiều cao vát : h2 = 450milimet + Chiều cao tường móng : h3 = 1500mm + Diện tích khía cạnh : AxB=2.9x2.3m • Cột : kích cỡ huyết diện cột tầng : + Tầng 1,2,3 : 250mm x 350mm + Tầng 4,5 : 250mm x350milimet + Bước cột : B = 3,6 + Số bước cột : 23 • Sàn, dầm : - Dầm sàn kích thước: 250mm x 350mm - Dầm prúc sàn kích cỡ : 250milimet x 300milimet - Dầm mái kích thước: 250mm x 350milimet - Dầm phú mái kích cỡ : 250milimet x 300mm - Chiều dày sàn : 90 mm • Hàm lượng cốt thép: + Hàm lượng cốt thép mang lại 1m3 BT móng : 60 + Hàm lượng cốt thxay mang đến 1m3 BT cột : 170 + Hàm lượng cốt thnghiền mang đến 1m BT dầm : 2đôi mươi + Hàm lượng cốt thxay đến 1m3 BT dầm phụ: 150 + Hàm lượng cốt thép mang lại 1m3 BT sàn : 25 A./THIẾT KẾ VÁN KHUÔN : Hệ thống ván khuôn dầm sàn tất cả nhì bí quyết cấu trúc sau : • Hệ ván khuôn dầm sàn thao tác chủ quyền , bao gồm hệ thống cột chống riêng rẽ • Hệ ván sàn liên kết lại gác lên xà gồ , xà gồ gác lên đsinh hoạt link cùng với ván thành dầm tuyệt dầm phụ Cách đồ vật thường vận dụng khoảng cách dầm Khủng Cách đồ vật hai thường xuyên áp dụng khoảng cách dầm nhỏ Chọn chiều dày ván đáy dầm thiết yếu, dầm phú ,ván sàn bình chọn độ võng chúng Chọn máu diện xà gồ chất vấn độ võng xà gồ I.VỚI Ô SÀN LỚN : (PHƯƠNG ÁN 1) Với nhịp L1 = 3,3m L2 = 3,6 m Chọn L2 để tính toán : Cột : Dầm 3 : Xà gồ đỡ sàn : Dầm phụ E SVTH: Nguyễn Tkhô giòn Vinc - Lớp : 28X1A F Trang:2 Đồ án: Kỹ Thuật Thi Công I GVHD: Đặng Công Thuật Tính ván sàn : a) Sơ vật dụng tính: Ván sàn coi dầm tiếp tục nhì đầu khớp, gối tựa xà gồ: Cắt dãi bao gồm chiều rộng 1m, chiều dài bước cột 3,6m nhằm tính toán b) Tải trọng: - Trọng lượng Bêtông cốt thxay : 2600 x 0.09 x = 234 600 × 0, 03 ×1 = 18 - Trọng lượng ván khuôn mộc lấy: - Trọng số dân cư phương tiện thi công : 250 x = 250 + Tải trọng tiêu chuẩn : qtc = 234 + 18 + 250 = 502 = 5.02 + Tải trọng tính toán thù : qtt = 234 x 1,2 + 18 x 1,1 + 250 x 1,3 = 625,6 (kg/m) = 6.256 (kg/cm) c) Tính toán: Tính toán thù theo cấu kiên Chịu uốn nắn • Theo ĐK cường độ: σ max = M max ≤ <σ > W Trong : Giá trị mômen lớn ql 10 Bảo Hành 100 × 32 = = 150(cm3 ) : W= 6 : Mmax = Mômen kháng uốn huyết diện ( cùng với b = 1m: Chiều rộng lớn dãi giảm nhằm tính sàn) < σ > : ứng suất số lượng giới hạn cho phép gỗ làm ván khuôn < σ > =150 (kg/cm2) Tải trọng phân bổ q = qtt = 6.256 kg/cm Khoảng biện pháp gối tựa suy từ bỏ điều kiện cường độ: ql 10W <σ > 10 ×150 × 150 ≤ <σ > ⇒ lσ ≤ = = 190(cm) 10W q • Kiểm tra độ võng chất nhận được : 6.256 f max ≤ < f > Trong : fmax : độ võng phệ ván khuôn f max = ql 128 EI Với : q = qtc = 5.02 kg/centimet E = 105 kg/cm2 : môđul lũ hồi cấu kiện bh3 100 × 33 = : mômen quán tính huyết diện 12 12 l : độ võng có thể chấp nhận được kết cấu bắt gặp = 400 I= SVTH: Nguyễn Thanh khô Vinh - Lớp : 28X1A Trang:3 Đồ án: Kỹ Thuật Thi Công I GVHD: Đặng Công Thuật Khoảng giải pháp gối tựa suy tự điều kiện độ võng: lf ≤ 128 × E × I 128 × 10 × 100 × 33 = = 113(cm) 400 × q 400 × 5.02 × 12 Khoảng bí quyết xà gồ l = lσ ; l f Chọn l = 100 centimet = m ; 2./Tính xà gồ cột phòng xà gồ : b h Tiết diện xà gồ hay chọn : = ÷ Chọn huyết diện xà gồ × 8cm Các cột kháng link cùng với giằng theo phương: a) Tải trọng công dụng lên xà gồ : -Tải trọng xà gồ : 0,06 x 0,08 x 600 = 2.88 (kg/m) -Tải trọng tiêu chuẩn : qtc = 502 + 2,88 = 504,88 -Tải trọng tính toán thù : qtt = 625,6 + 2,88 × 1,1 = 628,77 b) Sơ trang bị tính xà gồ : Xà gồ dầm thường xuyên đặt gối tựa cột phòng q l l l l 3600 c) Tính toán: • Theo điều kiện cường độ: σ max = Giá trị mômen lớn M max ≤ <σ > W ql : Mmax = 10 Tải trọng phân bố q = qtt = 628,77 kg/m Tính khoảng cách cột chống : l= × 82 10 × 150 × 10 M = tt −2 q 628,77.10 • Kiểm tra độ võng có thể chấp nhận được : = 123,6 f max ≤ < f > × 83 l ≤ 128 EJ = 12 = 117,50 tc −2 q × 400 504,88.10 × 400 128 × 10 × Chọn khoảng cách cột chống : l = 0,9 d) Tính tân oán soát sổ máu diện cột kháng : Chọn trước tiết diện cột kháng : x 12 Chiều cao cột chống : + tầng 1: 4,0 + tầng 2,3,4,5: 3,7 Chọn chiều cao cột phòng 4,0 nhằm tính toán thù SVTH: Nguyễn Tkhô giòn Vinch - Lớp : 28X1A Trang:4 Đồ án: Kỹ Thuật Thi Công I GVHD: Đặng Công Thuật 1000 450 l/4 l/2 l/4 Chọn bố trí hệ giằng theo phương: theo pmùi hương dọc xà gồ: Chiều nhiều năm tính tân oán theo phương thơm x: lx = 0,5×l = 0,5×4 = Chiều dài tính tân oán theo pmùi hương y: ly = l = Thanh hao giằng lựa chọn gỗ bao gồm size × 8centimet Sơ thứ sắp xếp hệ cột phòng, xà gồ giằng cột phòng sau: h 3900 1000 X Y 450 1000 b 450 900 900 900 4500 900 450 Cột kháng thao tác làm việc Chịu đựng nén • Kiểm tra định hình cột phòng : + Theo phương x : Ix h.b b = = = = 1,7321 F 12bảo hành 3 lx 200 = 116 <σ > = 150 64 (Không thỏa mãn) • Kiểm tra theo độ võng : f l = f  q tc × l 4,7888 × 1753 × 12 × = × = 0,013 >   = 400 384 E × I 384 10 × × l (Không thỏa mãn) Vậy form size xà gồ ko bảo đảm an toàn ĐK độ mạnh độ võng Do cần được bổ sung cột phòng xà gồ * Dự kiến đặt cột kháng nhịp, máu diện cột phòng xà gồ chọn phương án 6×12 cm + Kiểm tra lại khả Chịu lực xà gồ: - Sơ đồ dùng tính dầm tiếp tục có nhịp, chiều nhiều năm nhịp l = − 0,25 = 0,875m ; q l SVTH: Nguyễn Tkhô cứng Vinch - Lớp : 28X1Al Trang:9 Đồ án: Kỹ Thuật Thi Công I GVHD: Đặng Công Thuật - Theo cường độ: Mômen béo : q tt × l 597,57 × 0,875 = = 28,60 16 16 Mmax = Mômen kháng uốn : W= σ= M max W b × h2 × 82 = = 64 6 28,6.10 = = 44,70 Kỹ Thuật Thi Công I GVHD: Đặng Công Thuật Chia dự án công trình thành 6 dịp kiến tạo theo độ cao công ty, mỗi lần là 1 trong tầng, trong mỗi lần được tạo thành các phân đoạn Trong quá trình xây cất những tổ... ván đáy và soát sổ bình ổn của cột kháng a Kiểm tra ván lòng dầm côngxôn: - Chọn chiều dày 3cm cho cả ván đáy cùng ván thành - sơ vật tính là dầm thường xuyên tất cả 2 nhịp l = 0,8m -Tải trọng công dụng : * Trọng lượng Bêtông : 0,2×0,3×2600 = 156 * Trọng lượng ván gỗ : 0,03×0,1×600 = 1,8 * Hoạt sở hữu thi công : 250×0,2 = 50 - Dầm chính: Gỗ ván dày 3cm : 553,21 SVTH: Nguyễn Tkhô hanh Vinc - Lớp : 28X1A Trang:23 Đồ án: Kỹ Thuật Thi Công I GVHD: Đặng Công Thuật 2 - Dầm prúc : Gỗ ván dày 3centimet : 576,7 - Dầm côngxôn : Gỗ ván dày 3centimet : 77,44 - Dầm bo : Gỗ ván dày 3cm : 189,8 - TỔNG CỘNG : 4715,45 - Xà gồ, cột chống, thanh giằng các các loại : 156,7 4.TẦNG IV : - Cột : Gỗ ván dày... định 5.Tính ván lòng, cột kháng dầm Côngxôn : Dầm côngxôn tất cả kích thước ngày tiết diện : 200 x 300 Nhịp : L = 1600 Đối với hệ ván khuôn sàn: lựa chọn giải pháp đang thi t kế cho ô sàn nhỏ: - ván khuôn sàn lựa chọn ván khuôn gỗ gồm chiều dày là 3 cm - xà gồ đỡ sàn có tiết diện 6×8 centimet được đỡ bởi vì 1 cột kháng có ngày tiết diện 6×12 cm đặt tại giữa nhịp - Đối cùng với ván khuôn dầm : lựa chọn cách thực hiện đặt 1 cột phòng tất cả máu diện...


Bạn đang xem: Thuyết Minh Đồ Án Kỹ Thuật Thi Công 1


Xem thêm: Xem Tướng Nốt Ruồi Ở Vùng Kín Của Đàn Ông, Phụ Nữ Nói Lên Điều GìXem thêm: Sau Khi Quan Hệ Lần Đầu Nên Làm Gì ? Đàn Ông, Phụ Nữ Đều Nên Biết

đưa ván khuôn: SVTH: Nguyễn Thanh Vinc - Lớp : 28X1A Trang:32 Đồ án: Kỹ Thuật Thi Công I GVHD: Đặng Công Thuật n= ∑m ∑S KV Với: ∑ m : Số Quanh Vùng đến toàn dự án công trình ( lấy bằng số ca thi công) ∑ S : Số Khu Vực đề nghị chế tạo ván khuôn T ∑S = t KV 0 max KV 1 T0max : Chu kỳ áp dụng ván khuôn lớn số 1 Trong đó: T0 max = t1 + t 2 + t 3 + t 4 + t 5 + ∑ t tc + ∑ t kt t1 : Thời gian gia cường, lắp dựng ván khuôn... biên chế cùng số tổ thợ thực hiện nhằm dứt công việc nlỗi sau : SVTH: Nguyễn Thanh Vinch - Lớp : 28X1A Trang:31 Đồ án: Kỹ Thuật Thi Công I GVHD: Đặng Công Thuật 1 /Công tác ván khuôn : - Chế sản xuất và gắn ghxay ván khuôn : tổ thợ bao gồm 6 bạn : Sử dụng 6 tổ thợ 2 /Công tác cốt thnghiền : - Chế sinh sản với đính thêm dựng cốt thxay : Biên chế tổ thợ có 8 tín đồ Tại phía trên dùng 2 tổ thợ 3 /Công tác đổ bêtông : - Đổ bê tông cùng chăm sóc... TÍNH CÔNG LAO ĐỘNG CHO CÔNG TÁC THÁO DỞ VÁN KHUÔN Tầng bên Tên cấu khiếu nại MÓNG TẦNG I Móng Sàn Định mức lao động K.lượng Số hiệu Ng.c/100m2 định nút 642.84 9.50 AF.81122 1127.85 5.66 AF.81151 SVTH: Nguyễn Thanh khô Vinh - Lớp : 28X1A Nhu cầu ngày công 61 64 T.số công 61 144 Trang:29 Đồ án: Kỹ Thuật Thi Công I TẦNG II TẦNG III TẦNG IV TẦNG V GVHD: Đặng Công Thuật Dầm bao gồm 276.61 Dầm phụ 288.35 Dầm côngxon... K.lượng TỔNG VII./CHỌN MÁY THI CÔNG : 1./Thống kê cân nặng vật liệu của mỗi Quanh Vùng vào tầng : Bảng 10 : THỐNG KÊ TRỌNG LƯỢNG VÁN KHUÔN CỐT THÉPhường CỦA MỖI KHU VỰC TRONG TẦNG Ván khuôn (T) Cột chống dầm chủ yếu (T) Cột chống dầm phụ (T) Xà gồ (T) SVTH: Nguyễn Thanh hao Vinc - Lớp : 28X1A Cốt thxay (T) Tổng cùng (T) Trang:34 Đồ án: Kỹ Thuật Thi Công I GVHD: Đặng Công Thuật 2./Chọn cấn trục thi u nhi để vận tải... AF.81141 28.88 AF.81141 24.24 AF.81132 SVTH: Nguyễn Thanh khô Vinc - Lớp : 28X1A Nhu cầu ngày công 130 240 80 83 11 27 133 240 80 83 11 27 129 T.số công 130 574 570 Trang:26 Đồ án: Kỹ Thuật Thi Công I TẦNG III TẦNG IV TẦNG V GVHD: Đặng Công Thuật Sàn Dầm bao gồm Dầm phú Dầm côngxon Dầm bo Cột Sàn Dầm thiết yếu Dầm phú Dầm côngxon Dầm bo Cột Sàn 1127.85 276.61 288.35 38.72 94.90 531.30 1127.85 276.61 288.35 38.72... CÔNG CÔNG TRÌNH : Sau khi gồm tương đối đầy đủ số liệu, tổ chức xây cất đổ bêtông trên khu vực theo phương pháp dây chuyền sản xuất Theo yều cầu của quá trình , điểm sáng của dự án công trình Do biên chế nhân tố các tổ đội tiến hành những công việc không giống nhau Nên Việc tổ chức triển khai đổ bêtông tại chổ khung bên cùng với những tổ thực hiện những các bước sẽ có nhịp công tác làm việc ko đổi , ko thống độc nhất vô nhị , không là bội số của nhau Trong từng đợt thi

Chuyên mục: Giáo dục