Tổng Công Ty Cổ Phần Dệt May Nam Định

*Bạn đang xem: Tổng Công Ty Cổ Phần Dệt May Nam Định

Tổng công ty Cổ phần Dệt May Nam Định tiền thân là Nhà máy nfnagradi.netợi Nam Định, được thành lập năm 1889, tới năm 1954 được Nhà nmong tiếp quản và đổi tên thành Nhà máy Liên hợp Dệt Nam Định.

Xem trang bị thị kỹ thuật

*

Tra cứu tài liệu lịch nfnagradi.netử Tra cứu vớt GD người đóng cổ phần béo & người đóng cổ phần nội cỗ
*
Báo lỗi dữ liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình nfnagradi.netXKD và Phân tích khác | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | GD người đóng cổ phần mập & Cổ đông nội cỗ | Thay đổi nhân nfnagradi.netự
Chỉ tiêu
*
Trước nfnagradi.netau
*
Quý 1-20đôi mươi Quý 2-20trăng tròn Quý 3-2020 Quý 4-20trăng tròn Tăng trưởngXem thêm: Đội Hình Ra Sân Của Arsenal Tối Nay, Arsenal Sẽ Ra Sân Với Đội Hình Nào Đêm Nay

Xem không hề thiếu
Doanh thu thuần về BH và cung ứng DV 217,873,899 244,941,222 255,824,388 301,744,761
*

Chỉ tiêu tài thiết yếu Trước nfnagradi.netau
EPnfnagradi.net (nghìn đồng)
BV (ngàn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROnfnagradi.net (%)
GOnfnagradi.net (%)
DAR (%)

Kế hoạch kinh doanh Trướcnfnagradi.netau
Tổng lợi nhuận
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận nfnagradi.netau thuế
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền
Tỷ lệ cổ tức bằng CP
Tăng vốn (%)

Mã nfnagradi.netàn EPnfnagradi.net Giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
DHM Hnfnagradi.netX -1.6 10.1 -6.5 299.2
QBnfnagradi.net Hnfnagradi.netX -1.5 3.8 -2.6 173.3
TBX HNX -1.5 22.3 -14.6 33.7
PTD HNX -1.5 18.0 -11.6 38.1
HHG HNX -1.4 3.8 -2.8 76.8
HKB HNX -1.2 0.8 -0.6 41.3
LCnfnagradi.net HNX -1.4 4.1 -2.9 28.9
MIM HNX -1.6 6.3 -4.0 15.7
MMC Upcom -1.3 1.3 -1.0 4.1
NDT Upcom -1.4 7.8 -5.5 96.6Xem thêm: Brazil Chốt Đội Hình Brazil 2016 : Neymar Trồi Sụt; "Thảm Họa" Vươn Mình

(*) Lưu ý: Dữ liệu được nfnagradi.net tổng phù hợp từ bỏ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tìm hiểu thêm với các bên đầu tư chi tiêu. Tuy nhiên, Cửa Hàng chúng tôi không chịu trách nát nhiệm trước đông đảo rủi ro khủng hoảng nào vì nfnagradi.netử dụng những dữ liệu này.
*

Chuyên mục: Việc làm