Ý Nghĩa Lịch Sử Của Việc Thành Lập Đảng

Sự thành lập của 3 tổ chức triển khai cùng sản diễn ra trong khoảng nửa thời điểm cuối năm 1929 là bước tiến khiêu vũ vọt của phong trào công nhân với phong trào yêu thương nước VN, phù hợp cùng với xu thế với nhu yếu bức thiết của lịch sử nước ta. Tuy nhiên, tại một nước có tới bố tổ chức triển khai cùng sản nên ko rời ngoài sự phân tán về lực lượng và tổ chức triển khai, không thể thống nhất về tứ tưởng cùng hành động.

 

*

 

Trong Hội nghị thành lập Đảng, đồng minh Nguyễn Ái Quốc đặt ra 5 điểm bự nên thảo lu